De mediator

Even voorstellen…

Mijn naam is José Serné-Jacobs.

Zo lang als ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in de psychologische aspecten van communicatie. De manier waarop mensen elkaar aanspreken en met elkaar omgaan vind ik enorm boeiend. Er zijn geen twee mensen gelijk, ook al hebben ze vaak gemeenschappelijke interesses en hanteren ze dezelfde normen en waarden. Iedereen heeft een eigen mening en eigen idealen en mensen willen daarin ook graag gehoord worden.

We leven in een wereld waarin het vaak lijkt of alles steeds sneller moet gaan. Dankzij internet en de sociale media wordt de wereld steeds kleiner en we regelen steeds meer zelf. We vliegen heen en weer tussen werk, partners en gezinnen, sporten, reizen, cursussen, mantelzorg, enzovoort. Maar daardoor leven we  vaak langs elkaar heen in plaats van mèt elkaar te leven en ècht met elkaar in gesprek te gaan. We raken snel overprikkeld waardoor we soms uit het oog verliezen wat werkelijk belangrijk is.            

Toen ik jaren geleden in een situatie belandde waarbij ik van dichtbij meemaakte hoe iemand aan mediation deelnam, vielen voor mij een aantal puzzelstukjes op zijn plek. Mediation geeft mensen het vertrouwen dat ze zelf iets te vertellen hebben over de wijze waarop hun conflict wordt opgelost en daarmee beslissen ze ook zelf over hun toekomst. Ongeacht of dat nu privé- of werkgerelateerd is.

Ik volgde diverse opleidingen in conflictbemiddeling, agressiehantering, communicatietechnieken en mediation. Daarna volgde ik de opleiding Professioneel Mediator die leidde tot mijn inschrijving als MfN Registermediator. Om mijn kennis up to date te houden en te vergroten, volg ik steeds verdiepende opleidingen.                                                                  

Juridisch getouwtrek levert zoveel stress op en kost zoveel tijd, geld en energie. Dat kan echt anders! Na mediation zijn mensen vaak enorm opgelucht. Daar doe ik het voor. Ik ben gecertificeerd MfN Registermediator en lid van de beroepsvereniging voor professionals in mediation NMv.                               

Alant Mediation is aangesloten bij Hello Mediator, een collectief van vakbekwame, gecertificeerde mediators.

José Serné-Jacobs