De mediator

Even voorstellen…

Mijn naam is José Serné-Jacobs.

We leven met zijn allen in een wereld waarin het vaak lijkt of alles steeds sneller moet gaan. Dankzij internet en de sociale media wordt de wereld steeds kleiner en we regelen steeds meer zelf. We vliegen heen en weer tussen werk, partners en gezinnen, sporten, reizen, opleidingen, mantelzorg, enzovoort. Maar daardoor leven we  vaak langs elkaar heen in plaats van mèt elkaar te leven en ècht met elkaar in gesprek te gaan. We raken snel overprikkeld waardoor we soms uit het oog verliezen wat werkelijk belangrijk is.     

Toen ik lang geleden in een situatie belandde waarbij ik van dichtbij meemaakte hoe iemand aan mediation deelnam, vielen voor mij een aantal puzzelstukjes op zijn plek. Mediation geeft mensen het vertrouwen dat ze zelf iets te vertellen hebben over de manier waarop hun conflict wordt opgelost en daarmee beslissen ze ook zelf over hun toekomst. 

Ik volgde diverse opleidingen in conflictbemiddeling, agressiehantering, communicatietechnieken en mediation. Daarna volgde ik de opleiding Professioneel Mediator die leidde tot mijn inschrijving bij het kwaliteitsregister voor vakbekwame mediators MfN en voltooide de specialisatie-opleiding Familiemediation. Deze laatste is gericht op het oplossen van familie- en relatieconflicten in het algemeen en op het begeleiden van echtscheidingen, beëindiging van geregistreerd partnerschap en beëinding samenwonen in het bijzonder. 

Om mijn kennis up to date te houden en te vergroten, volg ik steeds verdiepende opleidingen in het kader van de verplichte permanente educatie voor de MfN.

Mijn hart ligt bij ouders die graag op een goede manier willen scheiden in het belang van hun kinderen en in het belang van de onderlinge band als collega-ouders. 

Ook partners die uit elkaar gaan wanneer de kinderen eenmaal het huis uit zijn en voor wie de onderlinge band belangrijk blijft voor het gezamenlijke contact met kinderen en (toekomstige) kleinkinderen, begeleid ik graag bij het van A tot Z regelen van hun (echt-)scheiding.                                             

Juridisch getouwtrek levert veel stress op en kost zoveel tijd, geld en energie. Dat kan echt anders! Na mediation zijn mensen vaak enorm opgelucht. Daar doe ik het voor.                          

                   i

 

José Serné-Jacobs